ROSANA MONTES GONZALEZ
Responsable Postventa

Movil.: +34 627 802 851
Tel.: 94 475 11 11
E-mail: rosana@gruposanimotor.com

 

Servicio Oficial Opel y Taller Multimarca Autorizado

Plaza Landabaso, 3 – Trasera | Larrako Torre 2 | Jon Arrospide, 11 – 3ª planta

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacion confidencial sometida a secreto profesional. No esta permitida su reproduccion, distribucion o cesion sin la autorizacion expresa de SAMIMOTOR S.L.U Si usted no es el destinatario final por favor eliminelo e informenos por esta via. De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Proteccion de Datos), y Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos, le informamos que sus datos estan incorporados en un fichero del que es titular SAMIMOTOR S.L.U con la finalidad de realizar gestion administrativa, contable y fiscal, así como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. Asi mismo, le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, supresión, oposicion, portabilidad, limitacion y derecho al olvido, asi como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas en el domicilio de Plaza Landabaso 3-5 48915 Bilbao (BIZKAIA). Si usted no desea recibir nuestra informacion, pongase en contacto con nosotros enviando un correo electronico a rosana@gruposanimotor.com Mezu hau eta erantsitako artxiboak hartzaileari bakarrik zuzenduta daude, eta isilpeko informazioa izan dezake, sekretu profesionalaren eraginpean. Ezin da edukia banatu, laga edo kopiatu, SAMIMOTOR S.L.U baimenik gabe. Azken hartzailea ez bazara, mesedez ezabatu eta jakinaraz iezaguzu bide honetatik. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Araudiaren (Datuen Babeserako Araudi Orokorra) eta Datu Pertsonalen eta Eskubide digitalen babesari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, pertsona fisikoen datuen babesari eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez, jakinarazi nahi dizugu zure datuak SAMIMOTOR S.L.U jabetzako fitxategi batean gordeko direla, administrazio, zerga eta kontabilitate arloko kudeaketa egiteko asmoarekin, baita gure produktu edota zerbitzuei buruzko jakinarazpenak bidaltzeko ere. Era berean, jakinarazi nahi dizugu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu, aurka egin, eraman eta mugatzeko eskubideak egikaritu ditzakezula, baita ahazteko eskubidea eta zure datuetan erabaki automatizaturik ez aplikatzeko eskatzeko eskubideak ere, helbide honetara joz: Plaza Landabaso 3-5 48915 Bilbao (BIZKAIA). Gure informaziorik jaso nahi ez baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan helbide honetara posta elektronikoa bidalita: rosana@gruposanimotor.com

Antes de imprimir este correo electrónico piense si es necesario hacerlo. El medio ambiente tambien es cosa nuestra. Ezinbestekoa ez bada, ez inprimatu mezu hau edo honekin batera doazkizun dokumentuak. INGURUMENA ZAINTZEA DENON ARDURA DA.